Recent Posts

Archive

Tags

No tags yet.

आत्मज्ञान की महासाधना-सार -VOLUME-07 प्रस्तावना/PREFACE.....


ॐ गुरवे आदि शंकराचार्य नमः ॐ गं गणपतये नमः ॐ सकारात्मक / नकारात्मक ऊर्जा नमः ॐ कामाख्या देव्यै नमः ॥ऊं ह्रीं दक्षिणामूर्तये नमः ॥